ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
  เลือกหน่วยงาน   
  รหัสผ่าน (Password)  
  ยืนยันรหัสผ่าน
  ชื่อ-สกุล ผู้ใช้งาน
  เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)   * ตัวอย่าง 0832024605
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    หมายเลขโทรศัพท์ 0-8199-5380-3 (คุณชวนชม นิ่มเจริญ)