1
  รายงานแผนการรับนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  
2
  รายงานแผนการรับนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  
3
  วิธีใช้การเข้าใช้งานระบบฯ เบื้องต้น
   

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    หมายเลขโทรศัพท์ 0-8199-5380-3 (คุณชวนชม นิ่มเจริญ)